Welcome

Star Remedies

Star Remedies esencje kwiatowe są przygotowywane z dzikich roślin i kwiatów znaleźć zarówno w Holandii, a w pozostaŁej części świata. Jak również tradycyjnych esencji kwiatowych, cztery esencje są wykonane z materiaŁów innych niż roślinne, takie jak kamienie.

Star Remedies esencje kwiatowe wykonywane są w ciszy i spokoju, z możliwie najpeŁniejszym intencyjny w kierunku kwiatu. Pozwala to na przeniesienie kwiat potencjaŁu do wody mineralnej. To samo odnosi się do esencji utworzonych z materiaŁów nie roślin.

Star Remedies podczas gdy przygotowywane są przy użyciu tej samej metody opracowanej przez dr Edwarda Bacha do jego esencji, to nie są tradycyjne środki Bach Flower.

  • Star Remedies zostaŁy przygotowane przez Madeleine i Micha Meuwessen od 1999 roku.
  • Rozwój jest bardzo ważnym aspektem przygotowania nowych esencji mających na celu pomoc ludziom. Te zmiany pozwalają StarRemedies przenieść się do nowych czasów, podczas gdy w tym samym czasie, podtrzymywanie tradycji. Zmiana jest tylko staŁy.
  • Pureness jest kluczową wŁaściwością StarRemedies. Istoty są ręcznie z caŁkowitym oddaniem i dialog z kwiatów. To stwarza silną synergię co powoduje czystych esencji.
  • Czystość jest niezbędne esencji. Czystość pŁynie przez esencji, które zostaŁy wyprodukowane z synergii pomiędzy twórcą i roślin.